Vapaa-ajattelijat kansanedustajille: valtionkirkon supistumiseen varauduttava: Tiedote 13.11.2013

Vapaa-ajattelijain liitto muistuttaa kansanedustajia valtionkirkon nopeasta supistumisesta. Liiton mukaan kirkkoonkuuluvuus voi laskea viisi prosenttiyksikköä seuraavan vaalikauden aikana. Tällä hetkellä kirkkoon kuuluu noin 76% suomalaisista.

Vapaa-ajattelijat perustelevat osuuden laskua useilla tilastoilla. Kirkosta eroaminen esimerkiksi painottuu nuorempiin ikäluokkiin ja eroajia on enemmän siellä, missä jo entuudestaan harvempi kuuluu kirkkoon. Tämä kertoo eroamisen olevan itseään kiihdyttävä ilmiö.

Valtionkirkkoihin kuuluvien osuus on vähentynyt myös kaikissa muissa Pohjoismaissa. Ainakin Suomessa myös kirkon jäsenistä entistä harvempi edes uskoo kirkon oppeihin.

Vapaa-ajattelijat korostavat, että valtion ja kunnan tulee toimia uskontojen suhteen neutraalisti. Sitä edellyttävät sekä perustuslaki että Suomen hyväksymät ihmisoikeussopimukset. Vapaa-ajattelijat ehdottavat myös hautaustoimea siirrettäväksi kirkolta kunnille. Kansanedustajia muistutetaan myös kirkon mittavasta eläkevastuusta, joka eläkelaitosten yhteisvastuun vuoksi koskee kaikkia suomalaisia.

LISÄTIETOJA:

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Petri Karisma
puheenjohtaja
p. 040 748 9532

Esa Ylikoski
pääsihteeri
p. 050 468 5332

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE:

Kansanedustajille lähetetty viesti kokonaisuudessaan on sivulla http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/340.

KORJAUS 14.11.2013: Tiedotteessa on virhe. Työeläkelain 181 § mukainen työeläkelaitosten yhteisvastuu ei koske valtion, kuntien ja valtionkirkon työeläkkeitä.