Vapaa-ajattelijat: Ei tukiaisia evankelis-luterilaiselle kirkolle; Tiedote 29.11.2013

Vapaa-ajattelijain liitto ei kannata työryhmän esitystä luterilaisen kirkon 120 miljoonan euron könttätuesta kirkon ns. yhteiskunnallisten tehtävien vuoksi. Liitto esittää jokaisen tehtävän ja tuen tarkastelua kriittisesti omassa asiayhteydessään. Liiton mielestä väestörekisteri voi hoitaa väestökirjanpidon ja hautaustoimi tulisi kunnallistaa. Kirkollisveron kannosta verottajalle maksettavaa korvausta ei liiton mielestä ole mitään syytä alentaa.

Liitto perustelee ilman lausuntopyyntöä valtiovarainministeriölle annettavan lausunnon antoa sillä, että esitys uskonnollisten yhteisöjen tukemisesta verovaroin koskettaa myös 1,15 miljoonaa niihin kuulumatonta suomalaista. Työryhmän esittämiä tuen kohteita ovat kirkon hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät, vanhojen kirkkorakennusten ylläpito sekä osin diakonia-, lapsi- ja nuorisotyö.

Vapaa-ajattelijain lausunnossa tuodaan esiin hautaustoimilain kirkolle antaman monopoliaseman epäkohtia ja esitetään koko hautaustoimen kunnallistamista. Liiton mielestä väestörekisterikeskus ja maistraatit voivat hoitaa väestökirjanpidon, joten siitä ei kannata maksaa kirkolle. Vanhojen kirkkojen ylläpidon tukea pitää tarkastella yhteistyössä museoviraston kanssa omassa asiayhteydessään.

Vapaa-ajattelijain mielestä kirkon tulisi siirtää lapsi- ja nuorisotyönsä resursseja pois päiväkoteihin ja kouluihin organisoidusta uskonnon harjoittamisesta, koska hartaustilaisuuksien ja jumalanpalvelusten järjestäminen ei kuulu päivähoidon ja koulujen lakisääteisiin tehtäviin ja opetussuunnitelman mukaan koulun opetuksen tulee olla uskonnollisesti tunnutuksetonta.

Suomen valtion tulisi siirtyä kohti tunnustuksettomuutta. Tunnustukseton valtio kohtelee kaikkia uskontoja ja vakaumuksia yhdenvertaisesti eikä ota kantaa minkään uskonnon tai vakaumuksen puolesta tai sitä vastaan. Uskonto ja vakaumus ovat yksityisasioita, eikä henkilöä pidä pakottaa ilmaisemaan uskontoaan tai vakaumustaan. Tunnustukseton valtio turvaa jokaisen perus- ja ihmisoikeudet, jotka nojaavat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Lausunto kokonaisuudessaan
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/341