Isyyslain valmisteluun lapsen uskonnollisen aseman merkitsemisestä

Vapaa-ajattelijain Liitto ry LAUSUNTO
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki
val@vapaa-ajattelijat.fi
7.1.2014

Oikeusministeriön isyyslain uudistamistyöryhmälle
oikeusministerio@om.fi

Lapsen uskonnollisen aseman merkitsemisestä - huomio uskonnonvapauslaista

Työryhmä selvittää mietinnössään myös äitiyttä koskevia säännöksiä. Lienee selvää, että lainsäädäntö mukautuu tulevaisuudessa todellisuuteen, jossa jo on kahden sosiaalisen äidin kasvattamia lapsia.

Muistutamme työryhmää uskonnonvapauslain 3. pykälästä: "Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan." Säädöstä on muutettava, jos lapsella voi olla kaksi äitiä.

Lakiteknisesti yksinkertaisin ratkaisu on tässä yhteydessä säätää, että lapsi aina jää kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien ulkopuolelle, elleivät huoltajat yhdessä toisin päätä. Se on myös yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta paras ratkaisu. Lapsen uskonnollisessa asemassa on olemassa neutraali lähtötila toisin kuin esimerkiksi äidinkielen suhteen.

Samalla muistutamme Vapaa-ajattelijain liiton ihmisoikeusperustaisesta perusvaatimuksesta, joka nojautuu lapsen oikeuksien sekä uskonnon ja omantunnon vapauden periaatteisiin: lasta ei tule leimata uskonnollisesti ollenkaan valtion ylläpitämässä virallisessa väestörekisterissä riippumatta siitä, onko lapsi liitetty uskonnollisen yhdyskunnan jäsenrekisteriin vai ei. Pidämme lisäksi kyseenalaisena vauvojen liittämistä uskonnollisten yhdyskuntien jäsenrekisteriin, vaikka sillä ei olekaan samaa oikeusvaikutusta kuin virallisella, väestörekisterissä tapahtuvalla uskonnollisen aseman rekisteröinnillä.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Petri Karisma
puheenjohtaja

Esa Ylikoski
pääsihteeri