Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite: Uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana: Tiedote 22.1.2014

Uskonnonvapauteen kuuluu yhtäältä, että jokaisella tulee olla oikeus kertoa uskostaan ja uskonnostaan muille. Toisaalta uskonnonvapauteen kuuluu myös yksityisyyden suoja, jonka mukaan ketään ei tule saattaa tilanteeseen, jossa hän joutuu vasten tahtoaan kertomaan tai muuten paljastamaan uskontonsa tai vakaumuksensa.

Olemme tottuneet siihen, että poliittista mielipidettä tai seksuaalista suuntautumista ei tarvitse paljastaa, ellei itse halua. Uskonnon tai vakaumuksen joutuu Suomessa vielä paljastamaan monissa paikoissa tahtomattaan.

Armeijassa ja oikeusistuimessa joutuu valitsemaan uskonnollisen valan tai neutraalin vakuutuksen väliltä. Koulujen järjestämään uskonnonharjoitukseen (jumalanpalvelus, hartaus) osallistuminen tai siitä pois jääminen tuo esiin perheen ja lapsen uskonnon tai vakaumuksen, samoin uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen. Myös eräissä koulujen juhlissa voi joutua paljastamaan vakaumuksensa.

Jo nykyinen väestötietojärjestelmä on ongelmallinen. Ei ole valtion asia tietää, mikä on kansalaisen uskonto tai vakaumus. Erityisen kyseenalaista on pienten lasten uskonnollinen rekisteröinti väestörekisterissä.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen Suomessa ei riittävästi kunnioiteta kansalaisten yksityisyyttä uskontojen ja vakaumusten osalta. Valalle ja vakuutukselle ei varsinaisesti ole mitään käyttöä, vaan se on enemmänkin perinnettä, ja niiden jaottelulle vielä vähemmän. Jos jonkinlainen vakuutus tarvitaan, sen tulee olla sisällöltään sellainen, että kaikki voivat sen antaa, eli mukana ei ole vannomista jumalan nimeen. Koulusta tulee poistaa kaikki sellainen toiminta, joka aiheuttaa lapsien jakamisen eri ryhmiin uskonnon tai vakaumuksen mukaan. Väestötietojärjestelmän uskontotietoa käytetään vain kirkollisveron keräämistä varten, eikä tämä ole riittävä perustelu arkaluontoisen tiedon kirjaamiselle valtion järjestelmiin.

- On erikoista, että Suomessa puhutaan ja ollaan kovasti huolissaan milloin mistäkin yksityisyyden loukkaamisesta, mutta kouluissa lapset jaetaan joka päivä ryhmiin uskonnon ja vakaumuksen mukaan ja näin paljastetaan lapsen tai varsinaisesti lapsen vanhempien uskonto tai vakaumus. Uskonto on kuitenkin hyvin arkaluontoinen asia, joten sen paljastumisen kanssa tulisi olla hyvin varovainen, toteaa kansalaisaloitteen edustaja Petri Karisma.

Kaikkia uskontoja ja uskonnottomia vakaumuksia tulisi kohdella yhdenvertaisesti Suomessa. Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin. Uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .