Vapaa-ajattelijat: Oikeus yksityisyyteen ”uskonasioissa”: Tiedote 30.1.2014

”Kunnan toiminta on uskonnollisesti tunnustuksetonta.” Tällaista säädöstekstiä kuntalakiin esittää Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan kuntalain kokonaisuudistukseen. Perusteluna ehdotukselle mainitaan yhdenvertaisuus, yksityisyys ja mielipiteiden kehitys 2000-luvulla.

Ihmisten kohtelu yhdenvertaisesti uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta (Perustuslaki 6 §) edellyttää myös kunnilta katsomuksellisen neutraliteettiperiaatteen noudattamista, todetaan lausunnossa. Yksittäistä uskontoa ei saa suosia eikä syrjiä. Perusoikeuksia tulee edistää myös lainsäädäntötoimin (Perustuslaki 22 §), mihin kuntalaki antaa mahdollisuuden.

– Oikeus yksityisyyteen ”uskonasioissa” tulee olla sama kuin poliittisissa kannoissa - saa ilmaista, harjoittaa ja toimia, mutta saa myös pitää kantansa omana tietonaan, painottaa Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski.

– Tämä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n melko tuore linjaus on meillä vielä osin tuntematon. Siksi on ajankohtaista oikaista käytäntöjä niin, ettei kunta enää esimerkiksi kouluissa ja päivähoidossa järjestä ja tarjoa minkään uskonnon harjoittamista.

- Yksityisyys luetaan uskonnon ja omantunnon vapauden niin sanottuun negatiiviseen ulottuvuuteen, mutta asiallisesti se on positiivinen ihmis- ja perusoikeus niin uskoville kuin uskonnottomille. (Perustuslaki 11 §) Ylikoski on myös Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.

EIT:n päätöksessä mainitaan uskonnottomina ateistit, agnostikot, skeptikot ja uskontojen suhteen välinpitämättömät. Lausunnossa siteerataan pitkään apulaisoikeuskanslerin päätöstä (17.01.2012 Dnro OKV/1361/1/2009).

Vapaa-ajattelijain lausunnossa viitataan lopuksi myös katsomuksellisen kentän muutoksiin 2000-luvulla. Kirkosta eroamisen lisäksi ihmisten sitoutuminen kirkon uskontunnustuksen oppeihin todetaan evankelisluterilaisen kirkon omankin tutkimuksen mukaan olennaisesti vähentyneen.

Lausunto kokonaisuudessaan: linkki
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/376

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö. Liitto tukee Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitetta uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Ks. myös kampanjasivut http://yhdenvertainensuomi.fi/.