Avoin kirje Kokoomuksen johdolle: 24.3.2014

Arvoisat puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen
ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo.

Me vapaa-ajattelijat olemme huolestuneita kansanedustaja Esko Kurvisen kysymyksestä oikeusministeriölle. Kysymyksen selkeänä tavoitteena on romuttaa kansalaisyhteiskunta ja muuttaa se sellaiseksi, minä se tunnetaan totalitaristisissa yhteiskunnissa. Vapaa-ajattelijoilla on oikeus ja velvollisuus kyseenalaistaa ja pyrkiä poistamaan nykyinen valtionkirkkojärjestelmä kaikilla mahdollisilla laillisilla toimilla. Euroopan Neuvoston yleiskokouksen mukaan valtion ja kirkon erottaminen toisistaan on yleisesti hyväksytty periaate, joka kuuluu demokraattisten maiden politiikkaan ja instituutioihin. Suomi on osa Eurooppaa, ja myös Suomen ev.lut. kirkon etuoikeuksia ja valtionkirkkojärjestelmää on voitava kritisoida. Me vapaa-ajattelijat olemme tuomassa Suomeen eurooppalaista ihmis- ja perusoikeusajattelua, jonka mukaan kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti vakaumuksesta tai uskonnosta riippumatta.

Olisi toivottavaa ja suomalaisen demokratian kannalta erittäin tärkeää, että te Kokoomuksen johtajat kertoisitte, onko edustaja Kurvisen mielestämme epädemokraattinen lausunto linjassa Kokoomuksen virallisen linjan kanssa. Olisi myös hyvä, että toisitte esille oman kantanne, mihin suuntaan suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten katsomuksellista yhdenvertaisuutta tulee kehittää.

Vapaa-ajattelijain mielestä 2010-luvulla Suomessa valtiovallan ei pidä antaa yhdelle tai kahdelle uskonnolliselle yhdyskunnalle epäyhdenvertaisia erityisoikeuksia, jotka ovat syrjiviä suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin vakaumuksiin. Toimintamme tähtää erilaisten vakaumusten omaavien ihmisten tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen kohteluun. Toivomme, että olette kanssamme samaa mieltä siitä, että tämä tavoite sinänsä on kannatettava asia.

Vapaa-ajattelijain Liitto ry on ollut tekemässä Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitetta uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta. Kansalaisaloitteen kantavana teemana on seuraava: Kaikkia ihmisiä tulee kohdella Suomessa yhdenvertaisesti ja syrjimättä heidän uskonnollisesta tai uskonnottomasta vakaumuksestaan riippumatta. Valtion tulee olla katsomuksellisesti tunnustukseton ja neutraali suhteessa uskontoihin, ja uskonto tai uskonnoton vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Tarkemmin tietoa kansalaisaloitteesta löytyy http://yhdenvertainensuomi.fi/ .

Kansanedustaja Esko Kurvinen kertoi lausunnossaan, että Vapaa-ajattelijain Liitto ry on provokaattori, ryhmää vastaan kiihottaja ja liiton toiminta on hyvien tapojen vastaista.

Hyvät Kokoomuksen johtajat, olisi erittäin tärkeää, että kertoisitte, mitkä kohdat kansalaisaloitteessa ovat provokatiivisia, ryhmään vastaan kiihottavia tai hyvien tapojen vastaisia.

Kansanedustaja Esko Kurvinen mainitsi erikseen Eroakirkosta.fi -palvelun, jonka käyttäjistä suurin osa on liitetty ev.lut. kirkkoon asianomaiselta itseltään kysymättä. Palvelun tekee mahdolliseksi se, että väestörekisterikeskus pitää kirjaa suomalaisten uskonnollisesta statuksesta - mitä sen ei suinkaan pitäisi tehdä, sillä uskonnollisen luokittelun käytäntö on ihmisoikeussopimusten vastainen ja rikkoo yksityisyyden suojaa sekä uskonnonvapauslakia. Eihän Suomessa kirjata valtion rekisteriin kansalaisten puoluekantaa tai sukupuolista suuntautumistakaan.

Koska jäsenistössämme on myös Kokoomuksen äänestäjiä, toivoisimme olevamme samaa mieltä siitä, mitä mielipiteen ja ajatuksen vapaus suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoittaa?

Kansanedustaja Esko Kurvisen (Kok) kirjallinen kysymys Lain ja hyvien tapojen vastaisen yhdistystoiminnan määritteleminen on kokonaan täällä:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_202_2014_p.shtml