Vapaa-ajattelijat tyytyväisiä: Uskonnon harjoittamiseen rajat kouluissa: Tiedote 25.3.2014

Vapaa-ajattelijat ovat erittäin huojentuneita saadessaan vihdoinkin ymmärrystä vaatimuksilleen uskonnottomien ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. On hyvä, että uskonnollisista tilaisuuksista, kuten kirkon työntekijöiden aamunavauksista ja kirkon jumalanpalveluksista todetaan, että ne eivät kuulu suomalaiseen kouluun.

- Mediassa kysymys on kiteytetty kädenväännöksi suvivirrestä, mutta kyseessä on laajempi kokonaisuus, jossa vastakkain ovat perinteet ja ihmisoikeudet. Julkisella vallalla on velvollisuus neutraaliuteen, muistuttaa Helsingin Vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Kimmo Laine.

Vapaa-ajattelijoiden jäsen kanteli viime vuonna oikeuskanslerille helsinkiläisten koulujen tavasta järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kouluajalla uskonnottomien uskonnonvapautta loukkaavasti ja heitä syrjivästi. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen päätös tuo yhdistyksen mielestä erittäin hyvin esiin nykyisiä ongelmia uskonnottomien kohtelussa. Apulaisoikeuskanslerin päätös on askel oikeaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävä. Vapaa-ajattelijat tulee toimimaan aktiivisesti päätöksen periaatteiden toteuttamiseksi Suomen kouluissa.

- On tärkeää, että vakaumuksellisen vähemmistön oikeuksista kannetaan huolta. Suomessa asuu paljon uskontokuntiin kuulumattomia ihmisiä, jotka haluavat elää uskonnottomina ilman painostusta uskonnonharjoitukseen. He haluavat myös pitää uskonnottomuutensa omana tietonaan. Apulaisoikeuskanslerin päätös mahdollistaa tämän toteutumisen ainakin kouluissa, toteaa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätös kokonaan.
http://okv.fi/fi/tiedotteet/448/uskonnon-harjoittaminen-koulussa-sovitet...

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .