Vapaa-ajattelijat: Suvivirsi ei ole ongelman ydin: Tiedote 26.3.2014

Emme ole kieltämässä uskontoja Suomesta. Jokainen voi harjoittaa haluamaansa uskontoa omalla ajallaan, mutta valtion ja kunnan laitoksissa tulisi kohdella kansalaisia yhdenvertaisina, eli viranomaisten pitäisi olla katsomuksellisesti neutraaleja eikä järjestää uskonnollisia tilaisuuksia.

Suvivirsi ei siis ole ongelman ydin, vaan se, että kouluissa toistuvasti harjoitetaan uskontoa olettaen kaikkien oppilaiden siihen osallistuvan. Uskontokuntaan kuuluminen ei ole enää missään automaattinen peruste uskonnon harjoittamiseen osallistumiselle. Tämä ei ole mikään maahanmuuttajakysymys. Suomessa on yli 1,2 miljoonaa uskontokuntaan kuulumatonta, eivätkä kaikki uskontokuntaan kuuluvatkaan halua osallistua uskonnon harjoittamiseen. Paras olisi, niin kuin apulaisoikeuskanleri toteaa, että uskonnon harjoittamiset olisivat vapaaehtoisia ja tapahtuisivat kouluajan ulkopuolella.

Uskonnon harjoittamista ovat kirkon työntekijöiden aamunavaukset, hartaustilaisuudet ja kirkossa järjestettävät jumalanpalvelukset. Myös ruokarukoiluttaminen on uskonnon harjoittamista, sekä virsien laulattaminen musiikintunneilla. Muita uskonnollisia tilaisuuksia ovat kirkossa järjestettävät kouluvuoden avaukset ja päättäjäiset sekä uskonnollisten ryhmien esittämät uskonnolliset näytelmät.

- Uskonnonvapaus ei tarkoita sitä, että ihmisillä olisi jokin perustuslaillinen oikeus siihen, että koulu järjestää uskonnon harjoittamista. Sen sijaan ihmisillä on perustuslaillinen oikeus siihen, että koulussa ei tarvitse osallistua itselle vieraan uskonnon harjoittamiseen. Koulun lakisääteisiin velvoitteisiin ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Toivoisin, että media tutustuu, mitä suomalaisissa kouluissa oikeasti tapahtuu uskonnon harjoittamisen osalta, toteaa vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma.

Valtion tulisi kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti vakaumuksesta huolimatta, mutta tällä hetkellä yhdenvertaisuus ei toteudu koulussa, koska evankelis-luterilainen uskonto on nostettu muiden katsomusten yläpuolelle. Uskonnollisista tilaisuuksista ei aina ilmoiteta, eikä niistä voi aina kieltäytyä, ja tilaisuuksista poisjääminen erottaa lapset porukasta. Näitä tilaisuuksia löytyy ympäri Suomea. Kieltäytyminen myös paljastaa henkilön vakaumuksen, eikä koulussa pitäisi joutua tilanteeseen, jossa oma vakaumus on pakko paljastaa. Oman, muista poikkeavan vakaumuksen paljastaminen voi johtaa syrjintään ja kiusaamiseen, eikä koululaitoksen tulisi altistaa lapsia tällaiselle riskille.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .