Vapaa-ajattelijat: Uskonnon harjoittaminen on todellisuutta suomalaisissa kouluissa - kokosimme esimerkkejä: Tiedote 28.3.2014

Olemme saaneet useita yhteydenottoja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätöksen “uskonnon harjoittaminen kouluissa” jälkeen. Yhteydenottajat ovat kertoneet, mitä on todellisuus suomalaisissa kouluissa nykyaikana uskonnon harjoittamisen osalta. Olemme listanneet joitakin palautteita tähän tiedotteeseen.

Keskisuomalaisen kunnan koulussa: Lapsia ruokarukoilutetaan opettajan johdolla ja lausutaan kädet ristittynä yhteen ääneen "Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Aamen!" Koulussa on myös säännöllisesti seurakunnan työntekijät pitämässä aamunavauksia ja muutaman kerran vuodessa koko koulu käy kirkossa. Vanhemmilta ei ole kertaakaan kysytty, voivatko lapset osallistua näihin uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Tamperelainen sijainen kertoo: Olin sijaistamassa elämänkatsomustietoa. Rehtori tuli kysymään, onko ok, että ET-oppilaat kuulevat aamunavauksen. Rehtori sanoi myös, että voivathan lapset pistää sormet korviin, jos eivät halua kuunnella aamunavausta. Sijaisen mielestä seurakunnan edustajan pitämä aamunavaus oli selvästi uskonnon harjoittamista.

Pitkän uran tehnyt opettaja kertoo: Kaikissa yli kolmessakymmenessä peruskoulun 0-6 luokkien kouluissa, joissa olen ollut opettajana Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, luetaan joka päivä ruokarukous, pidetään useammin kuin kerran viikossa uskonnollinen aamunavaus, johon liittyy rukous tai virsi, sekä lisäksi kuunnellaan seurakunnan aamunavaus vaihtelevin välein kaikkine rukouksineen yms.

Turun Yliopiston Rauman normaalikoulussa, jossa opettajaksi opiskelevat suorittavat harjoitteluaan, on eräissä luokissa käytäntönä, että ennen ruokailuun lähtöä lausutaan opettajan johdolla ruokarukous.

Pirkanmaalaisessa kunnassa pyydetään uskonnottomia perheitä pitämään lapset kotona niinä päivinä kun muut lapset osallistuvat seurakunnan pikkukirkkoon.

Eteläsuomalaisessa kunnassa osa alaluokille tarkoitetusta iltapäivätoiminnasta
hankitaan ostopalveluna paikalliselta seurakunnalta. Seurakunnan edustajat ruokarukoiluttavat lapsia välipalaa jaettaessa.

Vanhemman kommentti: Ruokarukous on yksi toistuva esimerkki Rovaniemen kouluista.

Linkin takaa löytyy lukiolainen Sofia Nykäsen juttu omista kokemuksistaan Kouvolan Yhteiskoulussa: Eristetty uskonnoton http://vapaa-ajattelijat.fi/node/346

Vaasalainen lukion opettaja Juha Tuomikoski herätteli keskustelua ja kyseenalaisti koulujen uskonnollisia perinteitä Ylen Suorassa linjassa 2.9.2013, kun Vaasan lukion lukuvuosi alkoi puolituntisella tilaisuudella kirkossa, jossa kuunneltiin papin puheita ja siunattiin oppilaita. Monet opettajat ja koulupsykologit ovat huolissaan paitsi lasten myös omista perusoikeuksistaan ja niiden toteutumisesta työpaikalla. Monet haluaisivat puhua, mutta eivät uskalla sitä kasvoillaan tai nimellään tehdä. He pelkäävät joutuvansa ongelmiin työyhteisössä. http://yle.fi/uutiset/koulutyontekijat_pelkoa_ja_painostusta_-_uskonnon_...

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/ .

Kaikkia ihmisiä tulisi kohdella Suomessa yhdenvertaisesti ja syrjimättä heidän uskonnollisesta tai uskonnottomasta vakaumuksestaan riippumatta. Valtion tulee olla puolueeton suhteessa uskontoihin, ja uskonto tai vakaumus on saatava pitää yksityisasiana. Nyky-Suomessa varsinkin evankelis-luterilaisella kirkolla on lukuisia valtionkirkollisia etuoikeuksia suhteessa muihin uskontoihin ja uskonnottomiin katsomuksiin.

Kirkko on julkisoikeudellinen yhteisö, eli sen katsotaan olevan osa julkista valtaa. Kirkon etuoikeudet loukkaavat uskonnottomien ja toisuskoisten ihmisoikeuksia. Kirkolta on poistettava valtionkirkollinen ja julkisoikeudellinen erityisasema, jotta kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Tämän toteuttaminen edellyttää monien lakien muuttamista, myös perustuslain.