Lausunto siviilipalveluslaista

Helsingissä 20.1.2007

Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton lausunto siviilipalveluslaista

Työministeriö on 9.11.2006 kirjeellään TM017:00/2005 pyytänyt Vapaa-ajattelijain liitolta lausuntoa siviilipalveluslain uudistaminen -työryhmän mietinnöstä. Vapaa-ajattelijain liitto jättää pyydetyn lausunnon yhdessä Suomen humanistiliiton kanssa. Kumpikin liitto edustaa uskonnotonta katsomusta ja pyrkii edistämään katsomusvapautta varsinkin ei-uskonnollisten katsomusten osalta.

Toimintakertomus 2005

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 25.11.2006

Tiivistelmä

Kirkosta eroaminen kasvoi kaikkien aikojen ennätykseen: 33043. Eroajista noin 70 % käytti eroakirkosta.fi -palvelua. Sivusto oli julkisuudessa erityisesti koska TKL kielsi sivuston mainostaminen busseissaan.

Liittokokouksessa johto vaihtui melko paljon. Robert Brotheruksesta tuli puheenjohtaja. Liittokokouksessa hyväksyttiin myös liitolle uudet säännöt

Vihkimisoikeuksissa tuli ikävä takapakki, oikeusministeriön työryhmä esitti että oikeutta ei laajennettaisi uskonnottomiin.

Talous oli kireä koko vuoden, mutta laskut saatiin maksettua ajallaan.

Järjestösihteeri irtisanottiin, ja liitolle jäi yksi työntekijä.

Liitto teki huomattavasti aiempaa enemmän lehdistötiedotteita. Median kiinnostus niihin oli vaihtelevaa.

Vapaa-ajattelija ilmestyi kuudesti. Liiton laajahko WWW-sivusto toimi normaalisti koko vuoden, samoin uskonnonvapaus.fi.

Toimintasuunnitelma 2007

Vapaa-ajattelijain liitto on vuoden 2006 aikana näkynyt hyvin medioissa, kirkosta eroaminen on edelleen ennätyslukemissa, lakialoitteita ja kannanottoja on tehty liiton toimesta hyvin aktiivisesti.

Vapaa-ajattelijain liiton vuoden 2007 toiminnan pohjana ovat hyväksytyt säännöt, minkä lisäksi toimintaa ohjaavat aiemmin hyväksytyt toimintasuunnitelmat. Ajankohtaiset liiton toimintaan liittyvät asiat otetaan toiminnassa huomioon, vaikkei niitä olisi kirjattu tähän toimintasuunnitelmaan.

Toimintakertomus 2004

Hallituksen 24.4.2005 hyväksymä, esitellään liittokokoukselle kesäkuussa

Hallinto

Kokoukset

Liittoneuvosto kokoontui 21.11.2004. Liittohallitus kokoontui 25.1.2004, 28.3.2004, 6.6.2004, 12.9.2004, 31.10.2004 ja 12.12.2004. Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui 11.1.2004, 22.8.2004, 17.10.2004.

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus 1.1. - 31.12.2004

Erkki Hartikainen, puheenjohtaja

Tauno Lehtonen varapuheenjohtaja
Juha Kukkonen, pääsihteeri
Eino Huotari
Pauli Hömppi
Marko Koivuniemi
Veikko Laine
Aki Räisänen
Jorma Snellman

Toimintakertomus 2003

Hallituksen hyväksymä 28.03.2004.

Hallinto

Kokoukset

Liittoneuvosto kokoontui 25.10.2003 ja 20.12.2003. Liittohallitus kokoontui 8.3.2003, 5.10.2003, 7.11.2003 (puhelinkokous), 23.11.2003. ja 20.12.2003. Liittoneuvoston työvaliokunta kokoontui 26.1.2003, 21.9.2003 ja 16.11.2003.

Liittohallitus 1.1. - 31.12.2003

Jäsenet Varajäsenet
Erkki Hartikainen, puheenjohtaja Aki Pakarinen, 20.12.2003 asti

Toimintakertomus 2002

Hallituksen hyväksymä 5.10.2003

Hallinto

Kokoukset

22. liittokokous pidettiin Kotkan Karhulassa
8.-9. kesäkuuta. Liittoneuvosto kokoontui yhden kerran
(23.11.). Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (23.3., 4.4., 7.9., ja
21.12.). Liittoneuvoston työvaliokunta ei kokoontunut kertomusvuonna.

Liittoneuvosto 1.1.2002-8.6.2002

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Simo Löfgren, Helsinki
Keijo Moberg, Kotka Pauli Hömppi, Kotka

Toimintakertomus 2001

Hyväksytty liittokokouksessa 8.-9.6.2002

Hallinto

Kokoukset

Liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingissä Annankadulla Miessakit ry:n
tiloissa 22.4.2001 ja 28.10.2001. Liittohallitus kokoontui neljä kertaa (31.3.,
26.5., 22.9., ja 9.12.). Liittohallituksen työvaliokunta kokoontui kerran
(9.3.). Reijo Taipale ja Sirkka Vadén toimivat liiton ilmapiirin tarkkailijoina.

Liittoneuvosto

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Toimintakertomus 1999

Hyväksytty liittoneuvoston kokouksessa 28.10.2000.

HALLINTO

Kokoukset