Seurakunta ei halua luopua vapaa-ajattelija.fi -verkkotunnuksesta: Tiedote 9.7.2013

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toivoo Viestintäviraston hylkäävän vapaa-ajattelijoiden peruutusvaatimuksen vapaa-ajattelija.fi -tunnuksesta.

Seurakuntayhtymä vetoaa vastineessaan ensimmäiseen Korinttolaiskirjeeseen. Vapaa-ajattelijoiden kuittaus on tyly.

- 1600-luvulla saatettiin tuomita "Ruotsin lain ja Mooseksen kirjojen mukaan", mutta enää ei onneksi Raamattu ole lakikirjan asemassa, toteaa vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Petri Karisma.

Koulutyöhön liitetty uskonnonharjoitus YK:n ihmisoikeuskomitean tarkasteluun: Tiedote 24.6.2013

Vapaa-ajattelijain liitto on lähettänyt YK:n ihmisoikeuskomitealle kriittisiä kommentteja Suomen kouluissa usein viralliseen koulutyöpäivään liitetystä uskonnonharjoituksesta, kuten koululaisjumalanpalveluksista ja uskonnollisista aamuhartauksista. Järjestöillä on ollut mahdollisuus tehdä kommentteja ennen Suomen valtion 6. määräaikaisraportin käsittelyä heinäkuussa Genevessä.

Vapaa-ajattelijat: vankilapsykologeja pappien tilalle: Tiedote 5.6.2013

Ammatilliset voimavarat vankien psykososiaaliseen tukeen - hengellinen työ kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen asiaksi

Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain liitto on tehnyt vankiloiden uskonnollisen työn tilannetta selvittävälle työryhmälle esityksiä vankiloiden toiminnan kehittämiseksi. Lähtökohtana liitto painottaa vankien yhdenvertaista kohtelua uskonnosta ja vakaumuksesta huolimatta, uskonnon ja omantunnon vapautta sekä vankien henkisen, sosiaalisen ja psyykkisen tuen kehittämistä ja vahvistamista ammatilliselta pohjalta.

Vapaa-ajattelijat Yhdenvertaisuuslakiin: Uskonnonharjoitus ei kuulu valtion ja kunnan toimintaan: Tiedote 27.5.2013

Mitä tarkoittaa uskonnonharjoituksen rajaaminen uudistettavan Yhdenvertaisuuslain soveltamisen ulkopuolelle? Koskisiko se myös viranomaisten ja oppilaitosten toimintaa, kysyy uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain liitto lausunnossaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistusluonnokseen.

Uskonnollista tunnustuksettomuutta esitetään Kuntalakiin: Tiedote 20.5.2013

”Kunnan toiminta on uskonnollisesti tunnustuksetonta.” Näin esitetään Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelijoille lähetetyssä Vapaa-ajattelijain liiton evästyskannanotossa. Itse asia on lyhykäisyydessään siinä, mutta esitystä perustellaan laajasti vetoamalla perusoikeuksiin kuuluvien yhdenvertaisuuden sekä uskonnon ja omantunnon vapauden uusiin oikeudellisiin tulkintoihin.

Yksilöllisyys tärkeää maahanmuuttajatyössä: Tiedote 6.5.2013

Yksilöllisyys tärkeää maahanmuuttajatyössä

Uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestö Vapaa-ajattelijain Liitto ry korostaa ihmisten yksilöllistä kohtelua maahanmuuttajien vastaanotto- ja kotouttamistyössä. Liitto on antanut lausuntonsa Sisäasianministeriölle Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -työryhmän ehdotuksen johdosta.

Seurakunta harhautti: varasi osoitteen vapaa-ajattelija.fi: Tiedote 5.4.2013

Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Tiedote
5.4.2013

Seurakunta harhautti: varasi osoitteen vapaa-ajattelija.fi

Vapaa-ajattelijain liitto pyytää Viestintävirastoa peruuttamaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varaaman osoitteen vapaa-ajattelija.fi. Vapaa-ajattelijoiden oikea osoite on vapaa-ajattelijat.fi, eroa on siis vain yksi t-kirjain.

Peruutuspyyntöä perustellaan verkkotunnuslailla. Sen mukaan osoite ei saa perustua toisen rekisteröityyn nimeen, esimerkiksi toisen yhdistyksen viralliseen nimeen.

Vapaa-ajattelijain Väinö Voipio -tunnustuspalkinto Humanistiliitolle: Tiedote 12.2.1013

Vapaa-ajattelijain liiton myöntämä vuoden 2012 Väinö Voipio -tunnustuspalkinto luovutettiin tiistaina 12.2. Humanistiliitto ry:lle. Perusteena kunniakirjassa mainittiin järjestön ansiokas toiminta Humanismin päivät -tapahtuman järjestämisessä sekä sekulaarihumanistisen kulttuurin edistäminen. Humanismin päivät järjestettiin Helsingissä marraskuussa 2012 jo XXXI kertaa,
ja tapahtuma toteutettiin laajapohjaisesti usean järjestön yhteistyöllä.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus tunnustuksetonta: Tiedote 10.12.2012

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulee olla uskonnollisesti tunnustuksetonta, painotetaan Vapaa-ajattelijain liiton kannanotossa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Tämän tulee koskea paitsi opetusta myös päiväkotien ja koulujen muuta toimintaa. Koulutyöhön ei tule sisältyä yhden tai useamman uskonnollisen yhdyskunnan jumalanpalveluksia tai muita uskonnonharjoittamista sisältäviä uskonnollisia tilaisuuksia. Tämä edistää osaltaan myös sitä, että kaikki lapset saatetaan esiopetuksen piiriin.

Joulujuhla kuuluu kaikille: Tiedote 3.12.2012

Koulujen joulujuhlat tulee järjestää katsomuksellisesti neutraalisti. Vain näin voidaan taata, että kaikki tuntevat itsensä juhlassa tervetulleeksi. Juhlien ei ole tarkoitus olla minkään aatteen puolestapuhumistilaisuus ja julkisen tilan on oltava Suomessa puolueetonta ja neutraalia suhteessa vakaumuksiin. Suomi on nykyään monikulttuurinen ja moniarvoinen yhteiskunta, jossa kaikkia uskontoja ja vakaumuksia tulee kohdella yhdenvertaisesti.