Päivi Räsänen sotkee omat mielipiteensä ja julkisen viran sisäministerinä: Tiedote 7.11.2012

Sisäministeri Päivi Räsänen toi kirkollisista asioista vastaavana ministerinä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselle Valtioneuvoston tervehdyksen. Tyrmätessään kuolinavun ja puuttuessaan aborttioikeuteen Räsänen sotkee yksityiset mielipiteensä ja julkisen roolinsa ministerinä. Puheen sisältämiä kannanottoja ei löydy istuvan hallituksen ohjelmasta, ja kyse on suurista linjauksista, joten on pääteltävä, että ministeri päätti käyttää virkaansa kuuluvan puheen omien mielipiteidensä esittämiseen.

Puolustusministeri suopea Vapaa-ajattelijain aloitteille

Puolustusministeri Carl Haglund on lomalta palattuaan vastannut Vapaa-ajattelijain liiton hänelle heinäkuussa lähettämään kirjeeseen. Vapaa-ajattelijoiden kirjeessä on joukko ehdotuksia, miten uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumisessa ilmenneitä ongelmia Puolustusvoimissa voidaan korjata. Kirjeessään liitto toi esiin joukon asioita ja esimerkkejä, jotka loukkaavat varusmiesten perustuslain mukaisia oikeuksia. Perustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti myös uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyvissä asioissa.

Vapaa-ajattelijat puolustusministerille: Uskonnolliset tilaisuudet vapaa-ajalle varusmiespalveluksessa: Tiedote 13.7.2012

Elämänkatsomustiedon asemaa "kirkollisen työn" vaihtoehtona Puolustusvoimissa halutaan parantaa Vapaa-ajattelijain liiton puolustusministeri Carl Haglundille lähettämässä kirjeessä. Kirjeessä kummeksutaan Yleistä palveluohjesääntöä siitä, että uskonnolliset tilaisuudet ovat kirkkoon kuuluville pakollista "palvelusvelvollisuutta" ja kirkkoon kuulumattomienkin tulee niistä vapautuakseen erikseen ilmoittaa asiasta. Perustuslain mukaan "”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen”".

Uskonnon asemaan koulussa halutaan muutosta: Tiedote 1.6.2012

Uskonnon asemaan koulussa halutaan muutosta

Yli kaksi kolmasosaa haluaa muutosta uskonnon opetuksen asemaan peruskoulussa. Eniten kannatusta sai vapaan valinnan salliminen kaikille uskonnon ja uskontoneutraalin elämänkatsomustiedon välillä. Tämä ilmenee TNS Gallup Oy:n tekemästä, Vapa-ajattelijain liiton tilaamasta tutkimuksesta.

Uskonnon opetuksen nykyistä pakollisuutta koskeviin vastausvaihtoehtoihin tuli seuraava jakauma: - Kaikkien tulee voida vapaasti valita joko uskonto tai elämänkatsomustieto, 50 prosenttia,

Lausunto työryhmämuistiosta Tulevaisuuden perusopetus- valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako 20.3.2012

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Asia: Lausunto työryhmämuistiosta Tulevaisuuden perusopetus -
valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

Yleistä

Toimintasuunnitelma 2012

Yleistä

Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n toiminta vuonna 2012 perustuu liittokokouksen heinäkuussa 2011 hyväksymään kolmivuotissuunnitelmaan liittokokouskaudelle 2011-14 (liitteenä alla) sekä muihin kokouksen päätöksiin. Järjestetään liiton 75-vuotisjuhla marraskuussa, ja otetaan juhlavuosi huomioon koko vuoden toiminnassa.

Tunnustuksettomalle vaihtoehdolle tunnustusta: Tiedote 25.1.2012

Vapaa-ajattelijain Väinö Voipio -palkinto promootiotoimikunnalle

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan vuoden 2011 promootiotoimikunta on saanut Vapaa-ajattelijain liiton Väinö Voipio -tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin tunnustuksena uskonnottomien ihmisten yhdenvertaisuuden sekä omantunnon ja vakaumuksen vapauden huomioon ottamisesta ja kunnioittamisesta.

Uskonnon harjoittaminen ei valtion ja kunnan tehtävä: Tiedote 17.10.2011

Uskonnon harjoittaminen on yksilöiden ja uskonnollisten yhteisöjen oma asia eikä kuulu valtiovallan ja julkisten palvelujen lakisääteisiin tehtäviin, joten valtion laitosten ja kuntien itsensä tulisi pidättyä hartaustilaisuuksien ja jumalanpalvelusten järjestämisestä muun muassa oppilaitoksissa. Näin todetaan Vapaa-ajattelijain liiton lausunnoissa Opetus- ja kulttuuriministeriölle kohdistettuna sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-15 että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011-16 luonnoksiin.

Ortodoksisen kirkon yhteisövero-osuuden poistaminen: Tiedote 5.9.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry esittää valtioneuvostolle budjettiriiheen, että Ortodoksisen kirkon yhteisövero-osuus poistetaan. Esitämme myös, että Ortodoksinen kirkko velvoitetaan maksamaan osuutensa kirkollisveron perinnästä samoin kuin evankelis-luterilainen kirkko.
Alla koko ehdotuksemme perusteluineen.

TIEDOKSI TOIMITUKSILLE:

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi on sivulla
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2012/vm_2012.html

Kirkkoon kuulumattomien syrjintä puolustusvoimissa lopetettava: Tiedote 8.8.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry. vaatii puolustusvoimilta välittömiä korjaavia toimia valtiokirkkoihin kuulumattomien syrjinnän lopettamiseksi. Samalla liitto esittää koko kirkon erityisaseman uudelleenarviointia uskonnon ja omantunnon vapauden toteuttamiseksi täysimääräisesti. Liitto on lähettänyt kehittämisesityksensä puolustusvoimille ja poliittiselle johdolle.

Kirkkoon kuulumattomat varusmiehet joutuvat nyt hakemaan vapautusta kirkollisesta työstä ja uskonnon harjoittamisesta. Tämä on syrjivä, epäkunnioittava ja loukkaava käytäntö.