Kantelu kunnallisesta moskeijasta

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelija: Vapaa-ajattelijain liitto ry
Kantelun kohde: Lieksan kaupungin sosiaalivirasto
Aihe: Yhden uskonnon tukeminen julkisen vallan toimesta
Päiväys: 6.6.2011

Lieksan kaupunki ilmoittaa maahanmuuttajapalveluita koskevalla www-sivullaan http://www.lieksa.fi/Resource.phx/sivut/sivut-lieksa/soster/sosiaali/maa... seuraavaa:

"KOTO-toimistossa sijaitsee pieni moskeija, jossa voit käydä toimiston aukioloaikoina. Ryhmillä on mahdollisuus saada oma avain moskeijaan."

Onnittelumme uusille kansanedustajille

Uusille kansanedustajille lähetetty onnitteluviesti:

Tervehdyksemme uskonnon ja omantunnon vapauden sekä yhdenvertaisuuden merkeissä

Arvoisa kansanedustaja!

Onnittelemme Sinua lämpimästi kansanedustajaksi valintasi johdosta. Toivotamme menestystä valtiopäivätyölle alkavalla vaalikaudella.

Valtiolliset jumalanpalvelukset syrjivät uskonnottomia ja toisuskoisia

Vapaa-ajattelijoiden liitto vetoaa yhdenvertaisuuteen ja omantunnon vapauteen
Valtiolliset jumalanpalvelukset syrjivät uskonnottomia ja toisuskoisia

Jyväskylän raamattumainokset sallittava

Lehdistötiedote 19.5.2011

Vapaa-ajattelijat: Jyväskylän raamattumainokset sallittava

Raamattuinfo ry:n mainoksista Jyväskylän Liikenteen busseissa on kanneltu Mainonnan eettiselle neuvostolle. Aiheesta käydään myös keskustelua useilla internet-palstoilla.

Vapaa-ajattelijain liitto ry kannattaa laajaa sananvapautta. Uskonnolliset mainokset on sallittava samoin kuin muukin markkinointi. Toivomme, että Mainonnan eettinen neuvosto suhtautuu Jeesusta, demareita, kasvissyöntiä ja K-markettia koskeviin mainoksiin samalla tavalla.

Kannanotto todistajan valasta ja rippisalaisuudesta

KANNANOTTO

Todistelua koskevien säädösten uudistustyöryhmälle

Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Vakaumusten tasa-arvo VATA ry esittävät, että oikeudenkäymiskaaren 17. luvun uudistuksen yhteydessä siirrytään nykyisestä valasta ja vakuutuksesta kaikille yhteiseen vakuutukseen. Nykyisessä mallissa todistaja voi valita joko neutraalin vakuutuksen tai kristillisen valan, mutta ei muiden uskontojen mukaisia valoja. Esitämme myös rajausta rippisalaisuuden alaan ja sen laajentamista valtionkirkoilta muillekin uskontokunnille.

Valtion ja kuntien toiminnan tulee olla uskontojen ja vakaumusten suhteen neutraalia

Vapaa-ajattelijain liitto ry.

TIEDOTE

22.2.2011

Vapaa-ajattelijat: Valtion ja kuntien toiminnan tulee olla uskontojen ja vakaumusten suhteen neutraalia ja kohdella kansalaisia yhdenvertaisesti katsomuksista riippumatta

Valtion palkkapapeista jo aika luopua

Vapaa-ajattelijain liitto ry.
00530 Helsinki

13.2.2011
Tiedotusvälineille

Valtion palkkapapeista jo aika luopua

Vapaa-ajattelijain liitto esittää, että armeijassa ja vankilassa luovutaan valtion palkkaamasta papistosta. Tällainen muutos ei estäisi seurakuntia tarjoamasta palvelujaan omalla kustannuksellaan vankiloissa tai varuskunnissa varusmiesten vapaa-ajalla.

Vapaa-ajattelijoiden jäsenmäärä kasvoi

Vapaa-ajattelijain liittoon kuuluu jo 2000 jäsentä. Kasvua edelliseen vuoteen tuli 250 henkeä.

Eniten vapaa-ajattelijoita on Helsingissä, 500. Toisena tulee yllätys: 265 jäsentä on 9000 asukkaan pikkukaupugissa Karkkilassa Uudellamaalla. Eniten uusia jäseniä sai Kotkan yhdistys.

- Homoilta ei näkynyt jäsenhakemusten määrässä. Meihin liitytään kun meistä puhutaan, kirkosta puolestaan erotaan kun siitä puhutaan, toteaa liiton vt. puheenjohtaja Robert Brotherus.

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011

Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 20.11.2010.

Liiton toiminnassa keskitytään v. 2011 sääntöjen edellyttämien sekä muuten eteen tulevien asioiden hoitamisen lisäksi tässä esitettyihin asioihin.

Yleistä

Liiton päätavoitteet ovat katsomusten tasa-arvon edistäminen, erityistapauksena tästä valtionkirkkojen erityisaseman purku, sekä uskonnosta vapaan maailmankuvan levittäminen. Liitto edistää uskonnotonta tapakulttuuria.