Vapaa-ajattelijat vaativat kouluilta tasapuolisuutta; Yhdistyksissä on äänioikeus jo 15-vuotiailla

Opetusministeri on antanut tukensa ev.lut. kirkon sisäisten vaalien ennakkoäänestysten pitämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa ja vieläpä kehottanut opettajia kannustamaan oppilaitaan äänestämään kirkollisvaaleissa. Samassa yhteydessä on hehkutettu kirkon nyt käyttöön ottamaa 16 vuoden ikärajaa, mutta unohdettu kokonaan, että Suomen tuhansissa yhdistyksissä äänioikeus on jo 15-vuotiailla.

Elämänkatsomustieto avattava kaikille

Vapaa-ajattelijain liitto ry
Neljäs linja 1
00530 Helsinki

TIEDOTE 6.9.2010

Vapaa-ajattelijat: Elämänkatsomustieto avattava kaikille

Vapaa-ajattelijat ovat antaneet lausuntonsa Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmämuistiosta Opetusministeriölle todeten mm. seuraavaa:

Protun tarkoituspykälän muutos, kannanotto

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kannanotto Protun sääntöjen tarkoituspykälään

2.8.2010

Vapaa-ajattelijain liitto pitää tärkeänä, että protuleirit säilyvät aidosti uskonnottomana vaihtoehtona. Hyvän lähtökohdan muodostaa periaateohjelman selityksen lause "Pohtimisen lähtökohta ei ole uskonnollinen." Tämä tulee tuoda esille myös Protun säännöissä.

Vapaa-ajattelijain liiton kesäpäivät 2010

Vapaa-ajattelijain liiton kesäpäiviä vietetään tänä vuonna Helsingissä. Kuten muutkin Suomen kaupungit, Helsinki on parhaimmillaan kesällä. Toivottavasti tulet nauttimaan siitä ainakin heinäkuun viimeiseksi viikonlopuksi.

Perustuslaista poistettava kirkkolaki

25.5.2010

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Kun perustuslakia nyt muutetaan (HE 60/2010), on luonteva tilaisuus korjata sen sisäinen ristiriita.

Lain 6 § mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 11 § mukaan maassa vallitsee uskonnonvapaus. Kuitenkin perustuslain 76 § mainitsee erikseen evankelis-luterilaisen kirkon. Se on ainoa uskontokunta, joka mainitaan nimeltä perustuslaissa.

Kannanotto perusopetuksen katsomusaineiden opetuksesta

Kannanotto Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista selvittävälle työryhmälle.

Nykyinen tilanne

Maamme perusopetuksessa katsomusaineina opetetaan noin kymmentä eri uskontoa sekä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetuksen pitäisi olla opetussuunnitelman perusteiden mukaan (s. 14) poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Uskonnottomilta tunnustuspalkinto Hyvinkään maistraatille

Lehdistötiedote/julkaisuvapaa 10.2.2010, klo 14.00

Uskonnottomilta tunnustuspalkinto Hyvinkään maistraatille

Vapaa-ajattelijain liiton edustajat luovuttivat keskiviikkona 10.2. vuoden 2009 Väinö Voipio -palkinnon Hyvinkään maistraatille ja sen henkilökunnalle pitkäjänteisestä sekä ansiokkaasta palvelutyöstä suomalaisten siviilihääparien hyväksi. Perusteluissa sanotaan:

Ruokarukous ei kuulu peruskouluun

Lehdistötiedote 18.11.2009

Ruokarukous ei kuulu peruskouluun

Ruokarukous ei kuulu esiopetukseen

Lehdistötiedote 2.10.2009
Julkaisuvapaa: heti

Ruokarukous ei kuulu esiopetukseen

Vapaa-ajattelijain liitto on tehnyt Länsi-Suomen lääninhallitukselle kantelun päiväkodeissa ilmenneestä lasten ääneen rukoiluttamisesta. Nurmossa (nyk. Seinäjoki) ilmi tullutta tapausta selvitettäessä Opetusministeriön edustaja on todennut, että johdettu ruokarukous ei kuulu esiopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen uskontokasvatukseen.

Mainonnan eettinen neuvosto hyväksyy Jumalaa tuskin on olemassa -mainokset

Lehdistötiedote 15.9.2009
Julkaisuvapaa: heti

Mainonnan eettinen neuvosto hyväksyy Jumalaa tuskin on olemassa -mainokset

Kesäkuussa Helsingissä, Tampereella ja Turussa nähty kaksiviikkoinen ateistien bussikampanja aiheutti pääkaupunkiseudulla kantelun Mainonnan eettiselle neuvostolle.