Negatiivinen katsomus?

"Miksi negatiivisuus - se, että vastustetaan - määrää maailmankuvan? Miksi asioita ja ilmiöitä ei voi lähestyä positiivisesti...". Lainaus on eräältä internetin keskustelupalstalta. Hyvin usein kysytään miksi vapaa-ajattelijat vain vastustavat jotain, ja miksi katsomus määritellään negaationa, ikäänkuin jonkin vastakohtana.

Naisia yhä syrjitään seurakunnissa

Suomen lakien mukaan työntekijöiden syrjintä sukupuolen mukaan on rikos. Tämä ei kuitenkaan edelleenkään päde valtion suojeluksessa olevassa evankelisluterilaisessa kirkossa.

Säästä

Kuusikymmenluvun englannin kielen oppikirjoissa vitsailtiin briteille, kun he aina aloittivat keskustelun puhumalla säästä. Eipä vitsailla enää, kun säät ovat mitä ovat. Säistä puhuvat niin kansanihmiset kuin valtaapitävätkin. Keskustellaan ilmastonmuutoksesta.

Työläisten juhlaa

"Ja kurjuuttansa pitkää laahaamalla käy kadun juhliin laumat alhaison", kirjoitti Charles Baudelaire (1821 - 1867), joka ei katsonut kovin hyvällä silmällä henkisessä ja aineellisessa ankeudessa eläviä työläisiä, aikansa alinta yhteiskuntaluokkaa. Olisivatko postporvarillisen ajan työläiset, jotka esiintyvät toisilla nimillä eivätkä iltaisin laahaudu kaduille, vaan tyytyvät teeveen katseluun kotonaan, miellyttäneet enemmän Pahan kukkien runoilijaa?

Liiton juhlavuosi 2007 - 70 vuotta toimintaa uskonnottomien etujärjestönä

Vapaa-ajattelijain liiton varapuheenjohtaja Eino Huotari haastaa kaikki liiton jäsenjärjestöt juhlimaan liiton 70-vuotistaivalta tilaisuuksilla ja nauttimaan uskonnottomasta perinteestä.

Minna Canth vapaa-ajattelun esitaistelijana

Minna Canth tunnetaan terävänä yhteiskuntakriitikkona, mutta harva tietää, että hän edisti rohkeasti myös vapaa-ajattelua kritisoimalla aikansa kirkkoyhteiskuntaa ja asettumalla tukemaan luomiskertomuksesta poikkeavaa evoluutioteoriaa. Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden tutkija Heidi Grönsrand selvitti Canthin roolia vapaa-ajattelijana Turun Vapaa-ajattelijat ry:n tilaisuudessa Vanhassa Raatihuoneessa 31. maaliskuuta. Tilaisuudella Turun vapaa-ajattelijat halusivat juhlistaa Vapaa-ajattelijan liiton 70-vuotistaivalta.

Naurun avulla auktoriteetteja vastaan!

Vuosisatojen ajan ihmiset ovat nousseet erilaisia auktoriteetteja vastaan naurun keinoin. Heistä on kehitetty pilkkanäytelmiä, -runoja ja erilaisia vitsejä. Usein auktoriteetit on kukistettu naurun avulla, lauluja ja vitsejä on mahdoton kieltää.

Toisaalta ihmiset ovat myös oppineet nauramaan omille asenteilleen. Aikanaan Neuvostoliitossa matkaillessani sain kuulla parhaat neuvostovastaiset vitsit juuri siellä.

Pilveä ja pilakuvia Jeesukselle

Yhdysvalloissa, oikeudenkäyntien luvatussa maassa, on korkein oikeus saamassa harkintaansa hilpeän jutun. Vastakkain ovat koulu ja sen entinen oppilas Joseph Frederick, joka piti urheilutapahtumassa vuonna 2002 esillä omatekoista julistetta. Julisteen teksti oli "Bong hits 4 Jesus", vapaasti suomennettuna marihuanaan viittaava "Pilveä Jeesukselle". Arvovaltaiset oikeuden tuomarit saavat siis punnita sananvapautta ja perusteita sen rajoittamiseksi.

Uusi eduskunta tuskin erottaa kirkkoa valtiosta

Vapaa-ajattelijat lähtivät liikkeelle eduskuntavaaleihin uskonnonvapausvaalikoneella, joka löytyy osoitteesta http://www.uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2007. Keskeisin vaaliteemamme oli kirkon erottaminen valtiosta. Kaikista 1 529 ehdolla olleista vaalikoneeseemme vastasi 665 kansanedustajaehdokasta.

Sirkku Sieväsen muistolle

Vapaa-ajattelija Sirkku Sievänen poistui joukostamme 20. huhtikuuta vakavan sairauden murtamana Lahdessa. Hän oli syntynyt Lahdessa 8. joulukuuta 1929.

Sirkku oli omaksunut uskonnottoman maailmankatsomuksen vanhempiensa vakaumuksen mukaan jo nuorena. Pakolliset koulut käytyään hän toimi Lahden ammattioppilaitoksen palveluksessa noin 40 vuoden ajan. Lahden Vapaa-ajattelijain jäseneksi hän liittyi täytettyään 15 vuotta.